Kategórie      

Doprava

Úvod Doprava

Cena dopravy

 

Cena za výnos jedného poschodia je 30,-€ za pianíno a 50,-€ za krídlo.
Cena za km prepravy je 0,70,-€ oboma smermi. 


Cena je kalkulovaná čo najpresnejšie (na základe aktuálnych údajov od objednávateľa), ale nezahrňuje nepredpokladané okolnosti, ako napríklad rozbité (nie pevné) schodiská, podlahy, stiesnené, zúžené priestory, sťahovanie po točitých schodiskách, nemožnosť parkovania pri vchode do budovy a podobne. 


Cena je kalkulovaná v dobrej viere, že všetky okolnosti budú priať tomu, aby sme nástroj bezpečne dopravili k vám a zároveň ho aj priestory v ktorých sa budeme pohybovať uchránili pred poškodením.

Podmienky ktoré vyžadujeme

Máme len tri podmienky pri sťahovaní, ktoré musia byť dodržané.
1. nevyzúvame sa - pracujeme s veľmi ťažkými predmetmi v pohybe a v záujme bezpečnosti (našej aj klavíra) je nutné byť obutý
2. všetky povrchy (aj schody) po ktorých budeme sťahovať musia byť pevné a suché
3. ak máte podlahy, ktoré je potrebné ochrániť, zabezpečte si ochranu povrchov kartónmi, alebo kobercami 

Copyright 2023 - 2024 © pianostudio.sk